Sandra Pitros

Legitimerad psykolog

Hej! Det är viktigt för mig att du känner dig hörd och får en trygg och hjälpsam kontakt. Vi arbetar tillsammans för att ringa in dina besvär och kartlägger vilka tanke- och beteendemönster som skapar problem för dig idag. Behandlingen utformas utifrån dina behov och mål sätts i linje med det som är viktigt för dig. Sedan jobbar vi framåt med hjälp av metoder från KBT, ACT och CFT. Välkommen!