Ronai Larsson

Legitimerad psykolog

Legitimerad psykolog som har erfarenhet av behandling, handledning och utredning inom primärvård, slutenvård och skola. Du kommer först att få berätta med egna ord om vad du vill ha hjälp med. Vi kommer därefter tillsammans att försöka reda i din berättelse och hitta områden eller teman som vi kan jobba med.