Marion Muñoz García

Legitimerad psykolog

Hej! Vi kommer att arbeta tillsammans, utforska dina utmaningar och jag kommer att ge dig det stöd du behöver för att hitta verktyg att hantera negativa upplevelser. För mig är det viktigt att du känner dig hörd och sedd samt att du arbetar med dig själv mellan våra möten för ett positiv behandlingsresultat. Jag arbetar främst med KBT. Välkommen!