Katrin Söderlund Yavari

Legitimerad psykolog

Hej! Jag är mån om att du känner dig sedd och bekräftad i din livssituation, då kan resan mot ett större lugn och bättre mående börja. Till vår hjälp använder vi oss av terapeutiska samtal och klassisk KBT. Jag har lång erfarenhet av psykologisk behandling och ser fram emot att stötta dig i din behandling. Varmt välkommen!