Charlotte Ulfsparre

Legitimerad psykolog

Jag har KBT-inriktning i grunden och har vidareutbildat mig i ACT och CFT. Min utgångspunkt är alltid vår gemensamma analys av det du vill ha hjälp med. Varje behandling är unik, därför skräddarsys behandlingsplanen så den passar just dig. Jag lägger också stor vikt vid att du som klient ska känna dig trygg i vår kontakt. Då kan de terapimetoder vi använder få bästa möjliga effekt.