Anna Pettersson

Legitimerad psykolog

Jag arbetar främst med terapiformen KBT. I samtalen hjälps vi åt med att kartlägga de tanke- och beteendemönster som skapar problem för dig för att sedan arbeta framåt för att du ska nå dina mål.