Anna Pettersson

Legitimerad psykolog

Det är viktigt för mig att du känner dig hörd och att du känner att du blir tagen på allvar under våra samtal. Jag arbetar med terapiformen KBT. Tillsammans kartlägger vi de tanke- och beteendemönster som skapar problem för dig för att sedan arbeta framåt för att du ska nå dina mål. Jag arbetar förmiddagar på tisdagar och torsdagar. Varmt välkommen!