Alexander Unge

Legitimerad psykolog

Vi kommer tillsammans utforska vad du behöver hjälp med. Jag arbetar med terapiformen KBT, där man utgår från att tankar, känslor och beteende alla är viktiga delar som påverkar varandra. Det finns en mängd verktyg inom KBT som för många har visats sig vara hjälpsamma och vi kommer välja ut dem som passar bäst för dig i din situation. Terapi är ett lagarbete och jag kommer finnas med under vägen!