Evgenia Varetska

Legitimerad psykolog

Hej! Jag är legitimerad psykolog och arbetar med kognitiv beteendeterapi. Du är välkommen att boka en tid hos mig och dela med dig av din historia. Tillsammans kommer vi kartlägga ohjälpsamma tankar och beteendemönster som skapar problem i ditt liv. Med hjälp av KBT-verktyg kommer du lära dig nya strategier för att hantera dina svårigheter på ett bättre sätt.