Paula Nickling

Legitimerad psykolog

För att kunna leda en människa någonstans måste man först finna henne där hon är. Oavsett om du söker för ångest, social ångest, stress, fobier eller depression, är det viktigt att låta behandlingen ta sin tid och att du känner dig trygg med mig för att den ska ha en så god effekt som möjligt. Mitt mål är således att erbjuda en KBT-behandling som är anpassad efter dig.

Behandlingsområden

Depression | Fobier | Nedstämdhet | Oro | Panikångest | Social fobi | Stress | Sömn | Tvång | Ångest

Språk

Svenska | English