Olof Falk

Legitimerad psykolog

Hej! Jag vill hjälpa dig med dina besvär utifrån dina förutsättningar och erbjuder behandling utifrån KBT med särskilt fokus på acceptansbaserad terapi (ACT).