Marie Rosén Wattis

Legitimerad psykolog

Hej! Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut samt handledare med många års erfarenhet av att arbeta med psykologisk behandling och KBT. Genom åren har jag fått erfarenhet av vanliga problemområden bl.a. stress, ångest, tvång, kriser, nedstämdhet, självkänsla, relationer. Jag har arbetat mycket med barn och unga, föräldrastöd, NPF och skolnärvarofrågor.