Johan Sahlström

Legitimerad psykolog

Jag har bred erfarenhet av behandling med KBT och arbetar strukturerat enligt beforskad och beprövad metod. Jag behandlar bl.a. depression, ångest, krisreaktioner, stress och sömnbesvär. I vår kontakt vill jag att vi samarbetar för att tydliggöra din problematik, formulera dina målsättningar och möjliggöra din förändring tillsammans, och jag finns med och hjälper dig hela vägen mot ditt mål. Jag arbetar endast onsdagsmorgnar på Din Psykolog.