Felicia Hatic

Legitimerad psykolog

Varmt välkommen! Tillsammans identifierar vi vad du önskar hjälp med, och samarbetar för att uppnå dina mål. Med dina behov i fokus arbetar vi för att öka ditt välmående och din livskvalitet. Jag är utbildad i både KBT och PDT. Jag har arbetat med vuxna som första linjens psykolog.

Behandlingsområden

Depression | Fobier | Nedstämdhet | Oro | Social fobi | Sorg | Stress | Sömn | Tvång | Ångest

Språk

Svenska | English