Audrey Asseraf

Legitimerad psykolog

Jag gör alltid mitt bästa för att skapa en trygg atmosfär där du och dina önskningar med terapin utgör grunden för våra samtal. Vanliga problemområden jag är van vid att möta är ångest, depression, stress, tvång, kriser, sömnsvårigheter och sexuella problem. I mitt arbete som psykolog arbetar jag utifrån ett KBT-perspektiv med inslag av ACT och mindfulness.

Behandlingsområden

Depression | Fobier | Nedstämdhet | Oro | Panikångest | Social fobi | Sorg | Stress | Sömn | Tvång | Ångest

Språk

Svenska | English