Annika Hyrke

Legitimerad psykolog

Hej! Jag heter Annika och är legitimerad psykolog sedan 2012. Tillsammans kartlägger vi just din livssituation och vad du behöver för ett ökat välmående. Den kognitiva beteendeterapin, KBT, är mitt utgångsläge i behandlingen. Varmt välkommen!